Then ve than arasında belirgin bir fark vardır. O zaman ve daha sonra arasındaki en önemli fark, o zaman bir zarf olup, bir edat ve bir kavşaktır.

Kelime daha sonra zamanı ifade eder ve hem geçmiş zaman hem de gelecek zaman anlamında kullanılır. Karşılaştırmada kullanılan kelime. Then ve than arasındaki fark bu makalede açıklanmıştır.

Then ve Than Arasındaki Fark - Karşılaştırma Summary_Fig 1

İÇİNDEKİLER

1. Genel Bakış ve Temel Fark 2. O Zaman Ne Anlama 3. Ne Anlama Gelen 4. Yan Yana Karşılaştırma - Tablo Tablosunda 5. ve Sonra 5. Özet

O zaman ne demek?

O zaman ve daha sonra arasındaki farkı incelemeden önce, her şeyden önce, bu terimlerin her birine, daha sonra Oxford İngilizce sözlüğüyle verilen tanıma bakalım. Zarf, “o zaman; söz konusu zamanlarda. ”

Then ve Than Arasındaki Fark

Normalde, Simile adlı konuşma şeklindeki iki nesneyi karşılaştırırsınız. Bir benzetme, iki nesne arasında benzerlik zenginliğinin olduğu bir konuşma şeklidir.

Örneğin, iki şeyi karşılaştırırsınız, yani iyi bir insan ve bir dağ,


  • İyi insanlar dağ gibi yüce ama dağlardan daha yumuşaktır.

Bu konuşmada, iyi bir insanı bir dağla karşılaştırdınız. Aynı zamanda dağ gibi sert olmadığını gördünüz. O dağdan daha yumuşak. Bu nedenle, karşılaştırmanın ikinci bölümünde 'daha' kelimesi kullanılır.

Karşılaştırmada fark anlamında kullanılan kelime.


  • Tatlıları fındıktan daha çok seviyor.

Ne Anlama Geliyor?

Bir edat olduğu kadar kavuşum da, Oxford English sözlüğünde tanımı olarak “bir karşılaştırmada ikinci elementin tanıtılması” açıklamasına sahiptir.

Daha sonra bu kelime genellikle bir şeyin birbiri ardına gerçekleştiği fikrini ifade etmek için kullanılır. Örneğin,


  • Eve girer girmez telefon çalmaya başladı.

O zaman bu cümlede kullanılması nedeniyle, bu telefonun anlatıcı eve girdikten sonra çalmaya başladığı açıktır.

Sözcük daha sonra zaman zaman bir ifadeye bilgi ekler. Aşağıdaki cümleye bakın.


  • Saat 10'da her zamanki gibi ofise gitti Sonra sorun başladı.

Yukarıdaki iki cümleyi okuduğumuzda, o zaman ile başlayan ikinci cümlenin ilk cümlenin verdiği fikre bazı bilgiler eklediğini anlıyoruz.

O zaman kelimenin sıklıkla tekrarlama anlamında kullanıldığına dikkat etmek önemlidir. Örneğin,


  • Benim kaydettiğim bu sorunlar, sağlığımın nedenleridir.

Daha sonra bu kelime bir sonuç hissini iletmek için de kullanılır. Aşağıda belirtilen cümleyi inceleyin.


  • Bugün otobüsü kaçırırsam, ofisime zamanında ulaşmak için treni yakalarım.

O zaman, bundan ziyade, aksine, olaylar dizisindeki bir sonraki şeyi belirtmek için kullanılır.


  • İki somun ekmek yedikten sonra bir bardak süt içti.

O zaman bu cümlede kullanılması, bu kişinin önce ekmek yediğini ve daha sonra bir bardak süt içtiğini gösterir.

Then ve Than Arasındaki Fark Nedir?

Özet - Then vs Than

Bu iki kelime daha sonra gramer kategorileri ve kullanımları arasında açık bir fark yaratır. O zaman ve daha sonra arasındaki fark, hem bir edat hem de bir kavşak olabileceğinden bir zarftır. Bu iki kelimenin doğru kullanımı İngilizce dilbilgisi pratiğinde esastır.