Sidereal ve Sinodik

Sidereal ve Synodic astronomi alanında kullanılan iki farklı terim olarak anlaşılmalıdır. Aslında, her ikisi de yörüngedeki bedenler dönemi ile ilgilidir. Sidereal, yıldızların bir dönemi tamamlaması için gereken zamandan başka bir şey değildir. Öte yandan, Sinodik güneş vücudunun bir periyodu tamamlaması için gereken zamandır. Bu Sidereal ve Synodic arasındaki en büyük farktır. Bunu daha iyi açıklamak için, bir Yıldız Günü, bir yıldızın daha önceki konumuna geri dönmesi için geçen zamandır. Sinodik Gün, Güneş'in gözlemcinin meridyenini başarıyla geçmesi için geçen zamandır. Her iki terim de kök sözcüklerinden farklı olarak türetilmiştir. 'Sidus' yıldız için Latince bir kelimedir ve yıldız kelimesinin oluşumunun temeli olduğu söylenir. Öte yandan, sinodik sözcüğünün Yunanca 'sinodos' kelimesinden türetildiği söylenir, bu da 'iki şeyin buluşması' anlamına gelir.

Sidereal nedir?

Sidereal astronomide önemli bir terimdir. Nesnelerin yıldızlara göre pozisyonuna Sidereal dönemi denir. Bir yıldız günü, yıldızlarla ilişkili olarak günde bir kez Dünya'nın dönmesi anlamına gelir. Sidereal bir günün geçmesi için Dünya 360 derece dönmelidir. O zaman yıldız daha önceki konumuna geri döner. Sidereal ayının kısa olduğunu belirtmek ilginçtir. Bir yıldız ayının 27 gün, 7 saat ve 43 dakika sürdüğü söylenir.

Sinodik nedir?

Nesnelerin Güneş'e göre konumlarına Sinodik dönem denir. Sinodik bir gün söz konusu olduğunda, Sinodik bir gün Dünya'nın Güneş ile ilgili olarak günde bir kez dönmesi anlamına gelir. Bunun Dünya'nın sadece 360 ​​derece dönmesi gerektiği anlamına geldiğini düşünebilirsiniz. Ancak durum böyle değil. Dünya da Güneş'in etrafında sürekli hareket ettiği için, Güneş'in gözlemcinin meridyenine gelmesi için Dünya'nın 360 dereceden biraz fazla dönmesi gerekir. Sinodik Gün, Güneş Günü olarak da bilinir. Sinodik ayın daha uzun olduğunu belirtmek ilginçtir. Başka bir deyişle, Sinodik ayın yıldız ayından biraz daha uzun olduğu söylenirken, bir Sinodik ayın 29 gün, 12 saat ve 44 dakika sürdüğü söylenir. Bir dolunaydan başka bir dolunay'a kadar geçen zamana Sinodik döngü denir.

Sidereal ve Synodic arasındaki fark nedir?

• Sidereal, yıldızların bir dönemi tamamlaması için gereken zamandan başka bir şey değildir. Öte yandan, Sinodik güneş vücudunun bir periyodu tamamlaması için gereken zamandır. Bu Sidereal ve Synodic arasındaki en büyük farktır.

• Bir Yıldız Günü, bir yıldızın daha önceki konumuna geri dönmesi için geçen zamandır. Sinodik Gün, Güneş'in gözlemcinin meridyenini başarıyla geçmesi için geçen zamandır. Sinodik Gün, Güneş Günü olarak da bilinir.

• Nesnelerin Güneş'e göre konumlarına Sinodik dönem denir. Öte yandan, nesnelerin yıldızlara göre pozisyonuna Sidereal dönemi denir. Bu, iki terim arasındaki bir diğer önemli farktır.

• İki ayın, yani Sidereal ayın ve Sinodik ayın süreleri bakımından farklılık gösterdiğini belirtmek ilginçtir. Sinodik ayın Sidereal aydan biraz daha uzun olduğu söylenir.

• Kesin olarak, bir Sidereal ayın 27 gün, 7 saat ve 43 dakika sürdüğü söylenir. Öte yandan, bir Sinodik ayın 29 gün, 12 saat ve 44 dakika sürdüğü söylenir.

• Bir Sidereal gününü tamamlamak için Dünya'nın 360 derece dönmesi gerekiyor. Bununla birlikte, bir Sinodik günü tamamlamak için, Dünya 360 dereceden biraz daha fazla dönmelidir.

Bunlar Sidereal ve Synodic arasındaki farklardır. Gördüğünüz gibi Sidereal yıldızlarla, Sinodik ise Güneş'le ilgilidir.

Görüntüler Nezaket:


  1. Gdr'den Sidereal ve Sinodik Gün (CC BY-SA 3.0)