Kurtuluş ve Kurtuluş
 

Kurtuluş ve kurtuluş arasındaki fark, Hıristiyanlık bağlamında daha iyi açıklanabilir, çünkü kurtuluş ve kurtuluş, Hıristiyanlık dinine iki inançtır. Her ikisi de Tanrı'nın eylemleri olmasına rağmen, Hıristiyanlar tarafından görülme biçimleri arasında bazı farklar vardır. Ayrıca her terime bakmak için birkaç yol vardır. Her ikisi de insanları günahtan kurtarmaya atıfta bulunduğundan, bir terimi diğerinden ayıran şey, bu tasarrufun nasıl yapıldığıdır. Sonuç olarak, iki kavram arasında bir fark vardır ve kişi Hıristiyanlığın dogmaları hakkında daha fazla şey bilmek için bu farkı anlamalıdır. Bu makale kurtuluş ve kurtuluş arasındaki farkın tartışılmasını amaç haline getirmektedir.

Geri Alım Nedir?

Oxford İngilizce sözlüğüne göre itfa, sin günah, hata veya kötülükten tasarruf veya kurtarılma eylemi ’anlamına gelir. İtfa doğrudan Yüce Olan'dan kaynaklanır. Başka bir deyişle, Tanrı'nın kurtuluşta kurtuluştan daha büyük bir rol oynadığı söylenebilir. Kefaretin tarihte sadece bir kez ve Mısır'dan Çıkış sırasında da gerçekleştiğine inanılmaktadır. Bu durumda, kurtarmanın bir melek ya da Yüce'nin bir elçisi tarafından değil, Yüce'nin kendisi tarafından gerçekleştirildiğini belirtmek ilginçtir.

Kefaret hakkında başka bir inanç daha var. Bunun üzerine teologlar, tüm insan ırkını aldığımızda kurtuluş kelimesinin kullanıldığını söylüyor. Bunu göstermek için, Mesih insanlığın tamamını insanlıktan kurtarmak için hayat verdiğinde, o olayın kurtuluş olarak bilindiğini söylüyorlar. Çünkü İsa tüm insan ırkını kurtardı.

Kurtuluş ve Kurtuluş Arasındaki Fark

Kurtuluş Nedir?

Oxford İngilizce sözlüğüne göre, kurtuluş, sin Hıristiyanların Mesih'e imanla getirildiğine inandıkları günahtan ve onun sonuçlarından kurtuluş anlamına gelir. ”Sonra, kurtuluş insanlara veya uygulayıcı Hıristiyanlara elçiler göndererek teslim edilir. Bir habercinin kurtuluşu heceleme sorumluluğunu üstlendiği söylenebilir. Mesih Tanrı'nın elçisiydi. Yine elçiye insanlara kurtuluş sağlamak için güç veren Tanrı'dır. Bu nedenle, habercinin, insanları ihtiyaç anında zorluklardan kurtarmak için Yüce Olan'ın kendisine verdiği gücü kullanması gerekiyor. Dahası, kurtuluşun tarihte birkaç kez gerçekleştiğine inanılmaktadır. Bu sadece Yüce'nin kurtuluş için birkaç kez haberci veya melek gönderdiğini gösterir. Kurtuluş kelimesinin zaman zaman harikalar, mucizeler ve benzerleri gibi bir dizi başka kelime ile değiştirildiğini görmek ilginçtir. Kurtuluş kavramı, mucizelerin kutsamalar ve Yüce Allah'ın lehine gerçekleştiği inancına zemin hazırlar. Yüce Allah'a ve sonra elçiye, sırasıyla kurtuluş ve kurtuluş eylemleri için teşekkür etme uygulaması vardır.

Sonra kurtuluşa dair başka bir inanç daha var. İnsanlar dünya kurtuluşunu kullandığımızda bunun bireyin kurtarılmasından daha çok söz ettiğine inanıyorlar. Buna göre Mesih hepimizi kurtardı. Bu kurtuluş.

Kurtuluş ve Kurtuluş arasındaki fark nedir?

• Hem kurtuluş hem de kurtuluş insanları günahtan kurtarmak anlamına gelir.

• Tanrı kurtuluştan ziyade kurtuluşa karışır. Bu, kurtuluş ve kurtuluş arasındaki büyük farktır.

• Tanrı dizginleri kurtuluşa alırken, insanlara elçiler aracılığıyla kurtuluş verilir.

• Kurtarılmasında Tanrı doğrudan, kurtuluşta ise Tanrı dolaylı olarak yer alır.

• Kefaretin, insanlığın bir bütün olarak kurtarılmasına, kurtuluşun da her bireyin ceza borcundan kurtarılmasına işaret ettiğine dair bir inanç vardır.

Görüntüler Nezaket:


  1. Wikicommons ile çarmıha gerilmiş İsa (Public Domain)