Mükemmel Rekabet vs Tekelci Rekabet

Mükemmel ve tekelci yarışmalar, bir pazar yapısındaki rekabet seviyelerini tanımlayan pazar durumlarıdır. Mükemmel rekabet ve tekelci rekabet, fiyatlar, rekabet seviyeleri, piyasa oyuncularının sayısı ve satılan mal türlerini içeren tamamen farklı pazar senaryolarını tanımlamaları bakımından birbirinden farklıdır. Makale, her bir rekabet türünün pazar oyuncuları ve tüketiciler için ne anlama geldiğini açık bir şekilde ortaya koyuyor ve farklı farklılıklarını gösteriyor.

Mükemmel Rekabet Nedir?

Mükemmel rekabete sahip bir pazar, özdeş bir ürün alıp satan çok sayıda alıcı ve satıcı olduğu yerdir. Ürün tüm özelliklerinde aynı olduğundan, tüm satıcılar tarafından tahsil edilen fiyat tek tip bir fiyattır. İktisat teorisi, mükemmel bir rekabet piyasasındaki piyasa oyuncularını, pazar lideri olabilmek veya fiyatları belirleyebilecek kadar büyük olmadıklarını açıklar. Satılan ürünler ve belirlenen fiyatlar aynı olduğundan, böyle bir pazara giriş veya çıkış için herhangi bir engel yoktur.

Böyle mükemmel pazarların varlığı gerçek dünyada oldukça nadirdir ve mükemmel rekabetçi pazar, tekelci ve oligopolistik gibi piyasa rekabetinin diğer biçimlerini daha iyi anlamaya yardımcı olan bir ekonomik teori oluşumudur.

Tekelci Rekabet Nedir?

Tekelci bir pazar, çok sayıda alıcının olduğu, ancak çok az sayıda satıcının bulunduğu pazardır. Bu tür pazarlardaki oyuncular, birbirinden farklı mallar satarlar ve bu nedenle, pazara sunulan ürünün değerine bağlı olarak farklı fiyatlar talep edebilirler. Tekelci bir rekabet durumunda, sadece birkaç satıcı olduğu için, daha büyük bir satıcı pazarı kontrol eder ve bu nedenle fiyatlar, kalite ve ürün özellikleri üzerinde kontrol sahibidir. Bununla birlikte, böyle bir tekelin yalnızca kısa vadede sürdüğü söylenir, çünkü yeni firmalar piyasaya daha ucuz ürünlere ihtiyaç duydukça piyasaya girerken bu piyasa gücü uzun vadede ortadan kalkma eğilimindedir.

Mükemmel Rekabet ile Tekelci Rekabet arasındaki fark nedir?

Mükemmel ve tekelci rekabet pazarları, kârlılığı en üst düzeye çıkaran ve zarar vermekten kaçınan benzer ticaret hedeflerine sahiptir. Ancak, bu iki piyasa biçimi arasındaki pazar dinamikleri oldukça belirgindir. Tekelci rekabet, mükemmel rekabete oldukça zıt bir piyasa yapısını tanımlar. Mükemmel rekabet, gerçekte var olmayan bir pazarın ekonomik teorisini açıklar.

Özet:

Mükemmel Rekabet vs Tekelci Rekabet


  • Mükemmel ve tekelci yarışmalar, bir pazar yapısındaki rekabet seviyelerini tanımlayan pazar durumlarıdır.

  • Mükemmel rekabete sahip bir pazar, özdeş bir ürün alıp satan çok sayıda alıcı ve satıcı olduğu yerdir.
  • Tekelci bir pazar, çok sayıda alıcının olduğu, ancak çok az sayıda satıcının bulunduğu pazardır. Bu tür pazarlardaki oyuncular, birbirinden farklı mallar satarlar ve bu nedenle farklı fiyatlar talep edebilirler.

  • Tekelci rekabet, mükemmel rekabete oldukça zıt bir piyasa yapısını tanımlar.

  • Mükemmel rekabet, gerçekte var olmayan bir pazarın ekonomik teorisini açıklar.