Temel Fark - Yerel Eylem vs Polarizasyon

Yerel eylem ve polarizasyon terimleri, pillerdeki iki tür arızayı adlandırmak için kullanılır. Bunlar basit elektrik pillerinde bulunur. Bu kusurlar, bu hücrelerin (veya pillerin) pratik değerini ve performansını azaltır. Bir pilin yerel eylemi, bir plakanın farklı parçaları arasında akan yerel akımlar nedeniyle dahili pil kaybıdır. Bu yerel akımlar kimyasal reaksiyonlarla üretilir. Polarizasyon, pozitif elektrodun etrafındaki hidrojen gazının toplanması nedeniyle bataryadaki hücre reaksiyonunun sonlandırılmasıdır. Lokal aksiyon ve polarizasyon arasındaki temel fark, saf çinko kullanılarak lokal aksiyonun en aza indirilebilmesidir, oysa polarizasyon, manganez oksit gibi bir depolarizer kullanılarak en aza indirilebilir.

İÇİNDEKİLER

1. Genel Bakış ve Temel Fark 2. Yerel Eylem Nedir 3. Polarizasyon Nedir 4. Yan Yana Karşılaştırma - Tablo Eyleminde Yerel Eylem vs Polarizasyon 5. Özet

Yerel Eylem nedir?

Bir pilin yerel eylemi, aynı elektrottan ve aynı elektroda akan akımlar nedeniyle pilin bozulmasıdır. Pil, bir veya daha fazla elektrokimyasal hücre içerir. Bu elektrokimyasal hücrelerin, elektrikli elektrikli cihazlara harici bağlantıları vardır. Bir bataryada iki terminal vardır; pozitif terminal veya katot ve negatif terminal veya anot. Piller kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür.

Bir pilin içinde elektrotlar ve elektrolitler vardır. Elektrolit, akünün içindeki sürekli akım akışını korumak için gerekli anyonlar ve katyonlar içerir. Redoks reaksiyonları, elektrolit bir akım oluşturmak için elektronlar sağladığında gerçekleşir. Ancak, bazen pilin performansını ve değerini düşürmek gibi bir pilin içinde bazı kusurlar meydana gelebilir. Yerel eylem böyle bir kusurdur.

Yerel eylem, mevcut safsızlıklar nedeniyle harici bir güç cihazına bağlı olmasa bile akünün akımın boşalmasıdır. Bu safsızlıklar, elektrodun bazı kısımları arasında potansiyel farklılıklar oluşturabilir. Bu bir tür kendi kendine deşarjdır.

Örneğin, bir çinko elektrodu kullanıldığında, demir ve kurşun gibi katıştırılmış safsızlıklar olabilir. Bu katışkılar çinko elektrotla karşılaştırıldığında pozitif bir elektrot gibi davranabilir ve çinko negatif bir elektrot gibi davranabilir. Daha sonra, hücre kullanılmadığında, elektrik akımları bu elektrotlardan akar ve sonunda hücrenin bozulmasına neden olur.

Lokal etki, içine katışan safsızlık içermeyen saf bir çinko elektrot kullanılarak en aza indirilebilir. Ama çok pahalı bir seçenek. Bu nedenle, çinko amalgamı üretmek için çinkonun cıva ile alaşımlandığı daha ucuz bir seçenek kullanılır. Bu sürece birleşim denir.

Polarizasyon nedir?

Polarizasyon, pozitif elektrotun etrafında hidrojen gazı birikmesi nedeniyle basit elektrik hücrelerinde meydana gelen bir kusurdur. Basit hücrelerde, hidrojen gazı, hücrenin içinde meydana gelen kimyasal reaksiyonların bir sonucu olarak evrilir. Bu hidrojen gazı pozitif elektrotun çevresinde toplandığında, sonuçta pozitif elektrodun elektrolitik çözeltiden izolasyonuna neden olur. Bu işleme polarizasyon denir.

Bir pilin polarizasyonu, bir hücrenin pratik değerini ve performansını azaltır. Bu nedenle, bir hücre kusuru olarak kabul edilir. Polarizasyonu en aza indirmek için, bir depolarizer kullanılabilir, çünkü hücrede üretilen hidrojen gazı ile reaksiyona girebilir. Yaygın bir depolarizer manganez oksittir. Hidrojen gazı üreten suyla yan ürün olarak reaksiyona girer.

Yerel Eylem ve Polarizasyon Arasındaki Fark Nedir?

Özet - Yerel Eylem vs Kutuplaşma

Yerel hareket ve kutuplaşma piller altında tartışılan iki tür kusurdur. Lokal etki ve polarizasyon arasındaki fark, lokal etkinin manganez oksit gibi bir depolarizer kullanılarak en aza indirgenebilmesi, polarizasyonun ise saf çinko kullanılarak en aza indirilebilmesidir.

Referans:

1. “Basit bir Elektrikli Hücrenin Kusurları.” Basit bir Elektrik Hücresinin Hataları ~, Burada bulunabilir 2. “Pil (Elektrik).” Vikipedi, Wikimedia Vakfı, 22 Şubat 2018. Buradan ulaşabilirsiniz

Görünüm inceliği:

1. Commons Wikimedia üzerinden 'Panasonic-PP3-9volt-pil-mahsul' (CC BY-SA 2.5)