Temel Fark - Fibrin ve Fibrinojen

Bir kan damarı yaralandığında veya kesildiğinde, aşırı kan kaybı, bir şok veya ölüme yol açmadan önce önlenmelidir. Bu, kan sistemindeki spesifik dolaşım elemanlarının, yaralı bölgedeki çözünmez jel benzeri maddelere dönüştürülmesiyle yapılır. Bu kan pıhtılaşması veya kan pıhtılaşması olarak bilinir. Kan pıhtılaşması kan pıhtılaşmasıyla gerçekleştirilir. Bir kan pıhtısı bir trombosit tıkacı ve çözünmeyen fibrin molekülleri ağından oluşur. Trombositlerle birlikte fibrin, daha fazla kan kaybını önlemek için hasarlı kan damarı üzerinde bir tıkaç oluşturur. Fibrin, fibrinojenden oluşur. Fibrin ve fibrinojen arasındaki en önemli fark fibrinin çözünmeyen bir plazma proteini, fibrinojenin ise çözünebilir bir plazma proteinidir.

İÇİNDEKİLER

1. Genel Bakış ve Temel Fark 2. Fibrin Nedir 3. Fibrinojen Nedir 4. Fibrin ve Fibrinojen Arasındaki Benzerlikler 5. Yan Yana Karşılaştırma - Tablo Şeklinde Fibrin vs Fibrinojen 6. Özet

Fibrin nedir?

Hemostaz, bir yaralanmadan sonra aşırı kanamayı önlemek için ortaya çıkan doğal bir süreçtir. Yara iyileşmesinin ilk aşaması olarak hareket eden doğal kan pıhtılaşması sürecidir. Vazokonstriksiyon, platelet tıkaç ile kesimin geçici olarak durdurulması ve kan pıhtılaşması hemostazın üç aşamasıdır. Kan pıhtılaşması esas olarak bir fibrin pıhtısı oluşumu ile yapılır. Fibrin, kanın pıhtılaşmasında rol oynayan çözünmez, lifli ve küresel olmayan bir proteindir. Bir kan pıhtısının altında yatan kumaş polimeridir. Fibrin oluşumu, vasküler sistemin veya dolaşım sisteminin herhangi bir kısmındaki yaralanmaya yanıt olarak ortaya çıkar. Bir yaralanma olduğunda, trombin adı verilen bir proteaz enzimi fibrinojene etki eder ve çözünmez jel benzeri bir protein olan fibrine polimerize olmasına neden olur. Daha sonra trombositlerle birlikte fibrin, sürekli kanamayı önlemek için yara bölgesinde bir kan pıhtısı oluşturur.

Fibrin oluşumu tamamen protrombinden üretilen trombine bağlıdır. Fibrinojenin merkezi bölgesinde bulunan fibrinopeptitler, çözünür fibrinojeni çözünmeyen fibrin polimerine dönüştürmek için trombin ile yarılır. Fibrin oluşumunu tetikleyen iki yol vardır. Bunlar dışsal yol ve içkin yollardır.

Fibrinojen nedir?

Fibrinojen, kan pıhtılaşması için önemli olan çözünür bir plazma proteinidir. 29 disülfür bağı ile birleştirilmiş üç çift polipeptit zincirine sahip büyük, karmaşık ve lifli bir glikoproteindir. Vasküler sistemde bir yaralanma olduğunda, fibrinojen, fibrinojenin çözünmeyen formu olan fibrine dönüşür. Bu dönüşüm trombin adı verilen enzim tarafından katalize edilir. Trombin protrombinden üretilir.

Fibrinojen üretimi önemli bir süreçtir. Fibrin öncüsünü üreten tek yoldur. Karaciğer fonksiyon bozukluğu veya hastalıkları, aktivitesi azalmış inaktif fibrin öncüleri veya anormal fibrinojen üretimine yol açabilir. Bu disfibrinogenaemi olarak bilinir.

Fibrin ve Fibrinojen arasındaki benzerlikler nelerdir?

  • Fibrin ve fibrinojen plazma proteinleridir. Her iki protein de karaciğer tarafından üretilir. Her iki protein de kan pıhtılaşmasında rol oynar. Her ikisi de lifli proteinlerdir.

Fibrin ve Fibrinojen arasındaki fark nedir?

Özet - Fibrin vs Fibrinogen

Kan pıhtılaşması, bir yaralanmada aşırı kanamayı önlemek için önemli bir süreçtir. Fibrin ve fibrinojen, kan pıhtılaşmasına katılan iki plazma proteinidir. Fibrin, bir kan pıhtısının ana bileşeni olan çözünmeyen iplik benzeri bir proteindir. Fibrin ve fibrinojen arasındaki en büyük fark, fibrinin çözünmeyen bir protein, fibrinojenin ise çözünebilir bir protein olmasıdır. Fibrin, plazmada çözünür bir protein olan fibrinojenden oluşur. Vasküler sistemde bir yaralanma meydana geldiğinde fibrinojen fibrine dönüştürülür. Bu dönüşüm trombin olarak bilinen pıhtılaşma enzimi tarafından katalize edilir. Trombin, fibrinojeni, trombositlerin bir trombosit tıkanması ve oluşturması için bir ağ yapmak için uygun olan çözünmez fibrine dönüştürür. Hem fibrin hem de fibrinojen karaciğerde üretilir ve plazmaya salınır.

Fibrinogen vs Fibrin PDF Versiyonunu İndir

Bu makalenin PDF sürümünü indirebilir ve alıntı notlarına göre çevrimdışı amaçlar için kullanabilirsiniz. Lütfen PDF sürümünü buradan indirin Fibrin ve Fibrinojen Arasındaki Fark.

Referanslar:

1. Mosesson, MW “Fibrinojen ve fibrin yapısı ve fonksiyonları.” Tromboz ve hemostaz dergisi: JTH. ABD Ulusal Tıp Kütüphanesi, Ağustos 2005. Web. Burada bulabilirsiniz. 18 Haziran 2017 2. Weisel, JW “Fibrinojen ve fibrin.” Protein kimyasında gelişmeler. ABD Ulusal Tıp Kütüphanesi ve Web. Burada bulabilirsiniz. 18 Haziran 2017 3. “Hemostaz ve Tromboz Arasındaki Fark” Pediaa.Com. Np, 02 Ekim 2016. Web. Burada bulabilirsiniz. 19 Haziran 2017.

Görünüm inceliği:

1. Commons Wikimedia üzerinden “Stabilizasyon de la fibrine par faktör XIII” (CC BY-SA 3.0) 2. “PDB 1m1j EBI” Commons Wikimedia üzerinden Jawahar Swaminathan ve Avrupa Biyoinformatik Enstitüsü - Kamusal Alandaki MSD personeli tarafından