Kodlama ve Kod Çözme

Kodlama, halka açık bir yöntem kullanarak verileri farklı bir formata dönüştürme işlemidir. Bu dönüşümün amacı, özellikle farklı sistemlerde verilerin kullanılabilirliğini arttırmaktır. Ayrıca veri depolamak için gereken depolama alanını azaltmak ve farklı kanallardan veri aktarmak için de kullanılır. Kod çözme, kodlanmış bilgileri tekrar orijinal formata dönüştüren ters kodlama işlemidir.

Kodlama nedir?

Verileri, farklı sistemler için daha kullanılabilir biçimlere dönüştürmek, halka açık bir yöntem kullanarak kodlama olarak adlandırılır. Kodlanmış veriler kolayca tersine çevrilebilir. Çoğu zaman, dönüştürülen biçim yaygın olarak kullanılan standart bir biçimdir. Örneğin, ASCII'de (Bilgi Değişimi için Amerikan Standart Kodu) karakterler sayılar kullanılarak kodlanır. 'A', 65 sayısı, 66 numarası vb. İle 'B' kullanılarak temsil edilir. Bu sayılara 'kod' denir. Benzer şekilde DBCS, EBCDIC, Unicode vb. Gibi kodlama sistemleri de karakterleri kodlamak için kullanılır. Verilerin sıkıştırılması bir kodlama işlemi olarak da görülebilir. Veri aktarılırken kodlama teknikleri de kullanılır. Örneğin, İkili Kodlu Ondalık (BCD) kodlama sistemi, ondalık bir sayıyı temsil etmek için dört bit kullanır ve Ethernet tarafından bitleri kodlamak için Manchester Phase Encoding (MPE) kullanılır. Kodlama terimi, analogdan dijitale dönüştürme için de kullanılır.

Kod Çözme Nedir?

Kod çözme, kodlanmış bilgileri orijinal biçimine geri dönüştüren ters kodlama işlemidir. Şifrelenmiş veriler standart yöntemlerle kolayca çözülebilir. Örneğin, İkili Kodlu Ondalık kodunun çözülmesi, taban-2 aritmetiğinde bazı basit hesaplamalar gerektirir. Karakterler ve sayılar arasında bire bir eşleme olduğundan ASCII değerlerinin kodunu çözmek basit bir işlemdir. Kod çözme terimi, dijitalden analoga dönüştürme için de kullanılır. İletişim alanında kod çözme, alınan mesajları belirli bir dil kullanılarak yazılmış bir mesaja dönüştürme işlemidir. Mesaj, iletişim için kullanılan kanallardaki gürültü nedeniyle kurcalanabileceğinden, bu işlem daha önce bahsedilen kod çözme şemaları gibi düz değildir. Gürültülü kanallardan gönderilen mesajların kodunu çözmek için İdeal gözlemci kod çözme, maksimum olabilirlik kod çözme, minimum mesafe kod çözme, vb. Gibi kod çözme yöntemleri kullanılır.

Kodlama ve Kod Çözme arasındaki fark nedir?

Kodlama ve kod çözme iki karşıt işlemdir. Kodlama, farklı sistemlerde verilerin kullanılabilirliğini artırmak ve depolama için gerekli alanı azaltmak amacıyla yapılırken, kod çözme kodlanmış bilgileri orijinal biçimine geri dönüştürür. Kodlama halka açık yöntemler kullanılarak yapılır ve kolayca tersine çevrilebilir (kodu çözülebilir). Örneğin, ASCII kodlaması sadece karakterler ve sayılar arasındaki bir eşlemedir. Yani kod çözme doğrudan ileri. Ancak, gürültülü kanallar aracılığıyla gönderilen mesajların kodunun çözülmesi doğrudan doğru olmayacaktır, çünkü mesaj gürültüyle kurcalanabilir. Bu gibi durumlarda kod çözme, mesajdaki gürültünün etkisini filtrelemek için kullanılan karmaşık yöntemleri içerir.