Kemisorpsiyon ve phizorpsiyon arasındaki temel fark, kemisorpsiyonun, adsorbe edilen maddenin kimyasal bağlar tarafından tutulduğu bir adsorpsiyon türüdür, phizorption ise adsorbe edilen maddenin moleküller arası kuvvetler tarafından tutulduğu bir adsorpsiyon türüdür.

Kemisorpsiyon ve phizorpsiyon genellikle bir maddenin yüzeye adsorpsiyon mekanizmasını tanımlamak için kullanabileceğimiz önemli kimyasal kavramlardır. Kemisorpsiyon kimyasal yollarla adsorpsiyonken, fizikorpsiyon fiziksel yollarla adsorpsiyondur.

İÇİNDEKİLER

1. Genel Bakış ve Temel Fark 2. Kemisorpsiyon Nedir 3. Fizyorpsiyon Nedir 4. Yan Yana Karşılaştırma - Tablo Şeklinde Kemisorpsiyon ve Fiziksel Emilim 5. Özet

Kemisorpsiyon Nedir?

Kemisorpsiyon, bir maddenin bir yüzeye adsorpsiyonunun kimyasal yollarla yönlendirildiği işlemdir. Burada, adsorbat yüzeye kimyasal bağlarla yapışır. Bu nedenle, bu mekanizma adsorbat ve yüzey arasında kimyasal bir reaksiyon içerir. Burada kimyasal bağlar parçalanabilir ve aynı zamanda oluşabilir. Ayrıca, adsorbat ve yüzeyi oluşturan kimyasal türler, bu bağ kırılması ve oluşumu nedeniyle değişikliklere uğrar.

Yaygın bir örnek, çıplak gözle gözlemleyebileceğimiz makroskopik bir fenomen olan korozyondur. Ayrıca, adsorbat ve yüzey arasında oluşabilecek bağ tipleri arasında kovalent bağlar, iyonik bağlar ve hidrojen bağları bulunur.

Fiziksel Emilim Nedir?

Fizorpsiyon, bir maddenin bir yüzeye adsorpsiyonunun fiziksel yollarla yönlendirildiği işlemdir. Bunun anlamı; hiçbir kimyasal bağ oluşumu yoktur ve bu süreç Van der Waal kuvvetleri gibi moleküller arası etkileşimleri içerir. Adsorbat ve yüzey sağlamdır. Bu nedenle, atomların veya moleküllerin elektronik yapısına dahil değildir.

Temel Fark - Kemizorpsiyon ve Fizyolojik Emilim

Yaygın bir örnek, dikey yüzeylere tırmanmalarına yardımcı olan kertenkelelerin yüzeyleri ve ayak kılları arasındaki Van der Waals kuvvetleri.

Kemisorpsiyon ve Phizorpsiyon Arasındaki Fark Nedir?

Kemisorpsiyon ve fizorpsiyon arasındaki temel fark, kemisorpsiyonda kimyasal bağların adsorbe edilen maddeyi tutarken, fizyo-adsorpsiyonda moleküller arası kuvvetlerin adsorbe edilen maddeyi tutmasıdır. Ayrıca, kemisorpsiyon hidrojen bağları, kovalent bağlar ve iyonik bağlar oluşturabilir, ancak fizorpsiyon sadece Van der Waal etkileşimlerini oluşturur. Dolayısıyla, bunu aynı zamanda kemisorpsiyon ve phizorpsiyon arasındaki fark olarak da düşünebiliriz. Kemisorpsiyon için bağlanma enerjisi 1-10 eV arasında değişirken, fizorpsiyonda yaklaşık 10-100 meV'dir.

Aşağıdaki infografik, kemisorpsiyon ve fizorpsiyon arasındaki farkla ilgili daha fazla karşılaştırma göstermektedir.

Tablo Şeklinde Kemisorpsiyon ve Phizorpsiyon Arasındaki Fark

Özet - Kemizorpsiyon ve Fiziksel Emilim

Kemisorpsiyon ve phizorpsiyon arasındaki temel fark, kemisorpsiyonun, kimyasal bağların adsorbe edilen maddeyi tuttuğu bir adsorpsiyon türüdür, phizorpsiyon ise moleküller arası kuvvetlerin adsorbe edilen maddeyi tuttuğu bir adsorpsiyon türüdür.

Referans:

1. Murr, Le “Görüntüleme Sistemleri ve Malzeme Karakterizasyonu”. Malzeme Karakterizasyonu, cilt. 60, hayır. 5, 2009, s. 397-414., Doi: 10.1016 / j.matchar.2008.10.013.

Görünüm inceliği:

1. “Katalizörde Hidrojenasyon” Michael Schmid tarafından - Çizim Commons Wikimedia aracılığıyla kendimi yarattım (CC BY 1.0)