Asit yağmuru ile normal yağmur arasındaki en önemli fark, asit yağmuru içinde normal yağmayla karşılaştırıldığında çok miktarda sülfür dioksit ve azot oksit gazları içermesidir.

Dünya yüzeyindeki okyanuslarda, göllerde ve diğer rezervuarlarda bulunan su, gündüz buharlaşır. Ağaçlar ve diğer organizmalar da önemli miktarda su verirler. Buharlaşan su atmosferdedir ve birikir ve bulutlar oluştururlar. Hava akımları nedeniyle, bulutlar oluştuklarından daha uzak yerlere gidebilirler. Bulutlardaki su buharı yağmur şeklinde toprak yüzeyine geri dönebilir. Ve buna su döngüsü diyoruz.

İÇİNDEKİLER

1. Genel Bakış ve Temel Fark 2. Asit Yağmuru Nedir 3. Normal Yağmuru Nedir 4. Yan Yana Karşılaştırma - Asit Yağmuru vs Tablo Formunda Normal Yağmura 5. Özet

Asit Yağmuru Nedir?

Su evrensel bir çözücüdür. Yağmur yağarken, yağmur suyu atmosferde dağılmış maddeleri çözme eğilimindedir. Bugün dünyanın atmosferi insan faaliyetleri nedeniyle oldukça kirlenmiştir. Atmosferde kükürt dioksit ve azot oksit gazları olduğunda, yağmur suyunda kolayca çözülebilir ve sülfürik asit ve nitrik asit olarak aşağı inebilirler. Sonra yağmur suyunun pH'ı 7'den az olur ve bunun asidik olduğunu söyleriz.

Son birkaç on yılda, yağmurun asitliği insan faaliyetleri nedeniyle önemli ölçüde arttı. Örneğin, fosil yakıt yakma sırasında ve endüstriyel işlemlerde SO2, H2S ve S formları oluşturur. Azot oksit, fosil yakıt yakma ve enerji santrallerinden de oluşur.

İnsan faaliyetleri dışında, bu gazların oluştuğu doğal süreçler vardır. Örneğin, volkanlardan SO2, toprak bakterilerinden, doğal yangınlardan vb. NO2 oluşur. Asit yağmuru toprak organizmaları, bitkiler ve su canlıları için zararlıdır. Dahası, metal altyapının ve diğer taş heykellerin korozyonunu uyarır.

Normal Yağmur Nedir?

Yağmur, toprak yüzeyinden buharlaşan suyun toprağa geri döndüğü ana formdur. Buna sıvı yağış diyoruz. Atmosfer su buharı içerir ve belirli bir yerde doygunlaştıklarında bir bulut oluştururlar. Soğuduğunda havanın doygunluğu sıcak zamandan daha kolaydır. Örneğin, su buharı daha soğuk bir yüzeye temas ettiğinde soğur.

Yağmur yağmak için, küçük damlacıklar şeklinde olan su buharı birleşmeli ve daha büyük su damlacıkları oluşturmalıdır. Bu sürece birleşme diyoruz. Su damlacıkları birbiriyle çarpıştıkça birleşme meydana gelir ve damla yeterince ağır olduğunda düşer. Yağış şekilleri coğrafi farklılıklara göre değişiklik göstermektedir. Orada çöller yıl boyunca minimum yağış alırken, yağmur ormanları çok yüksek yağış alır. Ayrıca, rüzgar, güneş radyasyonu, insan faaliyetleri vb. Gibi çeşitli diğer faktörler yağış düzenlerini etkiler. Yağmur tarım için çok önemlidir. Daha önce, insanlar tarımları için tamamen yağmur suyuna bağlıydılar. Bugün tarımın çoğu da yağmur suyuna bağlıdır.

Asit Yağmuru ile Normal Yağmuru Arasındaki Fark Nedir?

Yağmur atmosferdeki suyun toprağa gelme şeklidir. Yağmur günlük yaşamımız için çok önemlidir. Asit yağmuru zararlı bir yağmur türüdür. Asit yağmuru ile normal yağmur arasındaki en önemli fark, asit yağmuru içinde normal yağmayla karşılaştırıldığında çok miktarda sülfür dioksit ve azot oksit gazları içermesidir.

Genellikle atmosfer doğal süreçlerden asidik gazlar içerir. Bu nedenle, yağmur suyunda çözülürler ve sonuç olarak pH'ı hafif asidiktir ve pH 7'nin hemen altındadır. Ancak, asit yağmur pH'ı bu değerden çok daha azdır, bu da bazen 2-3 pH'a kadar düşebilir. Bu nedenle, asitlik seviyesi asit yağmuru ile normal yağmur arasındaki başka bir farka katkıda bulunur. Ayrıca, asit yağmuru organizmalar için zararlıdır ve altyapı normal yağmura karşı zarar vermez.

Tablo Şeklinde Asit Yağmuru ile Normal Yağmuru Arasındaki Fark

Özet - Asit Yağmuru vs Normal Yağmuru

Yağmur, çevrede meydana gelen önemli bir olaydır ve bundan çok faydalanırız. Ancak, yağmurun içinde çözünmüş zararlı bileşenler varsa, istenen amaçlar için kullanamayız. Asit yağmuru böyle bir yağmur türüdür. Asit yağmuru ile normal yağmur arasındaki en önemli fark, asit yağmuru içinde normal yağmayla karşılaştırıldığında çok miktarda sülfür dioksit ve azot oksit gazları içermesidir.

Referans:

1. Bradford, Alina. “Asit Yağmuru: Nedenleri, Etkileri ve Çözümleri.” LiveScience, Purch, 14 Temmuz 2018. Buradan ulaşılabilir

Görünüm inceliği:

1. Lovecz tarafından "Asit yağmur ormanları1" - Kendi çalışması, (Public Domain) Commons Wikimedia üzerinden 2. "Osula köyü kış tahıl alanında yağmur" Aleksander Kaasik tarafından - Kendi çalışması, (CC BY-SA 4.0) Commons Wikimedia üzerinden